Lönnebergakvartetten

 

Lönnebergakvartetten är den sjungande stråkkvartetten! Spelandes och sjungandes inbjuder vi till möten med den klassiska musiken, kompositörer, musik och instrument. Vår mission är att bjuda in ALLA till den klassiska musiken men ger oss in i alla musikgenrer med stor lust.

DEN DU ÄR: Ny föreställning 2017

Vi presenterar stolt: ny skolproduktion Den Du Är – om människans kamp som unik i ett sammanhang. För åldersgruppen 10-13 år.

Foto: Elias Gammelgård

 

Musikresidens hos Scenkonst Sörmland 2017: Scenkonst Sörmland presenterade 2017 sitt första musikresidens, och det var vi!! Under året verkade vi i samtliga delar av Scenkonst Sörmlands musikverksamhet; skolutbudet, lunchkonsert, Musik på Sörmländska Slott och Herresäten, Musik i Vården samt tävlingen Musik Direkt! Den Du Är sjösattes inom ramen av detta residensår.

Den Du Är  turnerar under vårterminen 2018 i skolor i Sörmland och Västmanland.

Tårtsväng med Pippi och Beethoven

Föreställningen Tårtsväng med Pippi och Beethoven har turnerat sedan 2012 och vi har gjort familjekonserter för bland annat Musik vid Siljan, Piteå musikfestival, Stenungsund musikfestival, Konserthuset i Stockholm.

Foto: Stefan Janson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om våra olika program här!

Under 2014-16 spelade vi hundratals skolkonserter för tusentals barn från 5 år – Åk 3 på länsmusikturnéer runt om i landet: i samarbete med Estrad Norr, Länsmusiken i Stockholm, Scenkonst Sörmland, Länsmusiken i Kalmar, Musik i Väst, Länsmusiken Västmanland, Länsmusiken Uppland m.m.

Tillgänglighet för alla är vårt måtto: i ”Tårtsväng med Pippi och Beethoven” har vi förstärkt kommunikationen med hjälp av stödtecken och våren -16 gjorde vi ett Skapande Särskolaprojekt med Jorielskolan i Älvsjö, Stockholm, i samarbete med Länsmusiken i Stockholm.

Barnkörssamarbeten gör vi regelbundet!

Info om offentliga föreställningar välj Kalender i toppmenyn.

Lönnebergakvartetten uppbär stöd från Kulturrådet och Stockholms Läns Landsting.