Kalender 2021

28/2 Tårtsväng med Pippi och Beethoven, Vinter i Kungsträdgården, Stockholm

24/5 Tårtsväng med Pippi och Beethoven, Kvarnbyskolan, skolkonserter, Stockholm

3/6 Tårtsväng med Pippi och Beethoven, Skönstaholmskolan, skolkonserter, Stockholm.

v 40 Tårtsväng med Pippi och Beethoven, skolkonserter Estrad Norr, Jämtland Härjedalen.