Subventionerade föreställningar

Subventionerade föreställningar

2023-2024:
Region Stockholm: Toner och Tankar för unga filosofer. Köp föreställning via RS Kulturkatalog: https://kulturkatalogen.regionstockholm.se/aktiviteter/lonnebergakvartetten/tot

Kulturkatalogen Väst: 50 % rabatt på föreställningspriset:
Toner och Tankar för unga filosofer: https://www.kulturkatalogenvast.org/Arr/id/5224
Tårtsväng med Pippi och Beethoven: https://www.kulturkatalogenvast.org/Arr/id/5225
Den Du Är: https://www.kulturkatalogenvast.org/Arr/id/5222

2024:
Musik i Uppland: Toner och Tankar för unga filosofer. Katarina.bonander@musikiuppland.se

2024-2025:
Kulan Stockholm: Toner och Tankar för unga filosofer https://kulan.stockholm/kulturutbud/toner-och-tankar-for-unga-filosofer/

Kultur i Halland: Tårtsväng med Pippi och Beethoven
https://www.regionhalland.se/kulturprogram/tartsvang-med-pippi-och-beethoven/